scheepvaart.startpagina.nl/video/ http://scheepvaart.startpagina.nl/video/ Laatste 10 nieuwe videos <![CDATA[De Vaart erin - SAV]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/scheepvaart-milieu/0/de-vaart-erin-sav/ Mon, 09 Nov 2009 22:29:14 +0100 \n <![CDATA[Beleidsvoornemens en activiteiten V&W]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/verkeer-en-waterstaat/0/beleidsvoornemens-en-activiteiten-vw/ Fri, 26 Jun 2009 03:40:34 +0100 \n <![CDATA[Schip in brand krimpen aan de lek]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/calamiteiten/0/schip-in-brand-krimpen-aan-de-lek/ Tue, 23 Jun 2009 00:17:34 +0100 \n <![CDATA[Dr. Gunther Jaegers, BDB]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/maritieme-kopstukken/0/dr-gunther-jaegers-bdb/ Mon, 22 Jun 2009 00:52:51 +0100 \n <![CDATA[Moezel, mts Lynn]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/schepen-binnenvaart/0/moezel-mts-lynn/ Fri, 12 Jun 2009 01:55:08 +0100 \n <![CDATA[Nieuwe sluis Evergem]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/havens-vaarwegen/0/nieuwe-sluis-evergem/ Wed, 10 Jun 2009 01:55:12 +0100 \n <![CDATA[Zeekaart op afroep]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/telematica-aan-boord/0/zeekaart-op-afroep/ Wed, 10 Jun 2009 01:37:28 +0100 \n <![CDATA[Laden en lossen]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/laden-lossen/0/laden-en-lossen/ Mon, 08 Jun 2009 20:02:49 +0100 \n <![CDATA[Containers naar Charleroi]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/havens-vaarwegen/0/containers-naar-charleroi/ Mon, 08 Jun 2009 01:17:15 +0100 \n <![CDATA[Matrozen overspoelen New York]]> http://scheepvaart.startpagina.nl/video/haven-en-scheepvaartdagen/0/matrozen-overspoelen-new-york/ Sat, 06 Jun 2009 12:21:07 +0100 \n